Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

Giới thiệu ban tổ chức

I. SƠ ĐỒ CƠ CẤU BAN TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH NGÀY HẠNH PHÚC

so-do-to-chuc

II. TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG BÁN

1. GIÁM ĐỐC: 

- Giám đốc là người đại diện pháp nhân của công ty, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động chung của công ty.

2. PHÒNG KẾ TOÁN:

- Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, phân bổ trách nhiệm và quyền hạn cho mỗi ban kế toán riêng dưới cấp của mình, đồng thời báo cáo theo định kỳ mọi hoạt động tài chính lên Giám đốc

- Kế toản tổng hợp: chịu trách nhiệm quản lý chung tất cả các mảng tài chính của công ty: thu chi, công nợ, thủ tục báo cáo thuế, tiền lương nhân viên,.... Đồng thời báo cáo định kỳ mọi hoạt động của mình lên Kế toán trưởng

- Kế toán bán hàng: chịu trách nhiệm quản lý mảng tài chính liên quan đến việc xuất, nhập hàng hóa, công nợ với đối tác khách hàng, kiểm soát thu chi tài chính giữa công ty với nhà phân phối, đại lý. Đồng thời báo cáo định kỳ mọi hoạt động của mình lên Kế toán trưởng

3. PHÒNG ĐÀO TẠO:

- Kỹ Năng: chịu trách nhiệm tổ chức các buổi huấn luyện, đào tạo cho nhân viên, nhà phân phối về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng xử lý vấn đề, và các lớp kỹ năng mềm... theo sự chỉ đạo từ Giám đốc. Tổ chức các buổi hội thảo lớn nhỏ cho các đối tác khách hàng, quần chúng, đối tác về sản phẩm, định hướng cũng như hoạt động của công ty

- Chiến Lược: chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tổ chức tập huấn, đào tạo về tư duy, chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển cho các nhà đầu tư và đại lý. Bên cạnh đó đưa ra những chiến lược kinh doanh mới để đề xuất lên Giám đốc và các phòng ban khác cùng nhau cải tiến nhằm phát triển công ty.

4. PHÒNG KINH DOANH:

- Thị Trường: chịu trách nhiệm khảo sát, nghiên cứu thị trường để có sự so sánh giá, so sánh sản phẩm với các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra định hướng phát triển thị trường mới, chăm sóc và giữ mối thị trường cũ của công ty. Phối hợp cùng phòng kinh doanh tổ chức đi đào tạo, hội thảo ở những thị trường tiềm năng đang trên đà phát triển hoặc cần mở rộng.

- Đối Ngoại: chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến các hoạt động của công ty để phối hợp hoạt động, xin giấy phép thành lập văn phòng, giấy phép hội thảo cũng như chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu nại, tố tụng nếu có phát sinh từ nhà phân phối, đại lý với một đại diện bên thứ 3 nào đó

5. PHÒNG HÀNH CHÁNH:

- Nhân Sự: Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, thay mặt Giám đốc ra thông báo, quyết định về hoạt động của công ty đến nhân viên, nhà phân phối. Chịu trách nhiệm quản lý khối hành chánh văn phòng

- Tuyển Dụng: chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự mới cho công ty, hướng dẫn ứng viên các thủ tục hồ sơ, phối hợp cùng bộ phận Nhân sự soạn thảo hợp đồng cho nhân viên.

- Chính Sách: chịu trách nhiệm về các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm, thai sản...cho nhân viên công ty. Đưa ra những chính sách trả thưởng, chính sách khuyến mãi, hậu mãi cho khách hàng, đại lý và nhà phân phối

6. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tất cả các phòng ban phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng nhau hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao, báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp lên Giám đốc hoặc trưởng phòng ở bộ phận mình làm việc. 

Luôn luôn làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức mới